Y0ujizzz.com

Datingcunt.com O KPorno De 1 Dating Cunt อาศิส พิทักษ์คุมพล - วิกิพีเดีย

Datingcunt.com O KPorno De 1 Dating Cunt

searchsearch. Datingcunt.com Datingcunt.com .search2search5searchsearch KPorno Datingcunt.com KPorno KPorno search Datingcunt.com search KPorno KPorno KPorno search KPorno searchsearchsearch KPorno Datingcunt.com search Datingcunt.com KPorno Datingcunt.com KPorno search Datingcunt.com search KPorno KPorno Prn KPorno atingusearcht KPorno c Datingcunt.com m s Datingcunt.com ach KPorno s Datingcunt.com a KPorno c KPorno Datingcunt.com Datingcunt.com search search Datingcunt.com searchsearchsearchsearch Datingcunt.com Datingcunt.com KPorno KPorno Datingcunt.com KPorno search Datingcunt.com KPorno search Datingcunt.com search KPorno Datingcunt.com search KPorno Datingcunt.com Datingcunt.com search4 Datingcunt.com (search Datingcunt.com searchsearch Datingcunt.com บsearch Datingcunt.com KPorno Datingcunt.com searchsearchsearch KPorno KPorno search Datingcunt.com Datingcunt.com KPorno Datingcunt.com search Datingcunt.com search Datingcunt.com ุ KPorno สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานพระบรมราโชวาท

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ท่านได้ปฏิเสธการรับตำแหน่งนี้ในภายหลังโดยให้เหตุผลว่าตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำศาสนาอิสลามในไทยไม่สมควรรับตำแหน่งใดๆทางการเมือง[5]

คำปรารภเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี[แก้]

“ท่านที่เคารพรักทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้าได้รับเลือกให้เป็นผู้นำของพวกท่าน และไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะดีที่สุดไปกว่าพวกท่าน ดังนั้นหากข้าพเจ้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้อง แล้ว ขอให้ท่าน ทั้งหลายได้โปรดให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าด้วย และหากข้าพเจ้ากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันแก้ไข ให้ข้าพเจ้าได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ......ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังเชื่อฟังในอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และร่อซูล (ศ.ล.) ของพระองค์ก็ขอให้ท่านโปรดเชื่อฟังข้าพเจ้า และหากข้าพเจ้าไม่เชื่อฟังในอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และร่อซูล (ศ.ล.) ของพระองค์ ดังนั้น พวกท่านก็ไม่มีความจำเป็นใด ๆที่จะต้องเชื่อฟังข้าพเจ้า”

บทบาทก่อนรับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี[แก้]

ไฟล์:งานเมาลิด3.jpg
ในฐานะประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ปี 2553 ซึ่งเป็นปีแรกในการดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี


เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]